Direct Advies Duurzaam

DAD Duurzame Installatietechniek AC-CV

Particulieren

Voor de particulier is het aanbod aan verduurzamingsmogelijkheden op CV en Airconditioning vaak onoverzichtelijk. Bovendien is het best moeilijk inzichtelijk te krijgen wat de beste verduurzamingsslag is met het beschikbare budget, met oog op de doelstellingen.

Vaak is de grootste motivatie de besparing die te behalen valt door te investeren in duurzaamheid.

Maar er zijn tal van huishoudens waar vooral het effect op de omgeving ook een doorslaggevende factor is, tezamen met de besparing door de maatregelen.

Direct Advies Duurzaam maakt voor u een rapportage met daarin een overzicht met de toepasbare opties met daarbij:
- hoogte van investering
- besparing tov conventionele installatie
- terugverdientijd en rendement op investering volgens financieel onderbouwde methode netto contante waarde
- effect op comfort
- effect op het milieu zoals reductie CO 2 en carbon footprint
- te verwachten levensduur en garanties